ตอบ: ปัญหาชิ้นทดสอบในภาชนะบรรจุน้ำกรด
โดย - พุธ, 16 กรกฎาคม 2008, 10:28AM
 

นำวัสดุที่จะทดสอบมาทำเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำกรดแทน