เกี่ยวกับเรา

แฟลตฟอร์มให้ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีให้กู้เงินนอกระบบ เช่น ช้างไทยสินเชื่อ เพื่อนแท้เงินด่วนและ TH Money เป็นต้น หรือบริการด้านการกู้เงินจากธนาคาร เช่น กู้ตังค์ ธกศ กู้เงินออมสิน หรือกู้กรุงศรีอยุธยา เพื่อรับสินเชื่อต่างๆ เช่นสินเชื่อกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อออนไลน์ออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรับเงินด่วนฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีกสิกร บัญชีกรุงไทยทันทีโดยสามารถยืมผ่านแอพต่่างๆ ได้ ทั้งแอพเป๋าตังค์ แอพยืมเงินกสิกร แอพสินเชื่อไทยพาณิชย์ และยังเป็นแฟลตฟอร์มที่พร้อมให้ข้อมูลการเงิน เช่น ขั้นตอนการเปิดบัญชีออมสิน บริการชิมช้อปใช้ วิธีปิดบัตรเครดิต และรายละเอียดของเศรษฐีใจดีให้ยืม