The seawater vertical farm
โดย Tanasak Pheunghua - อังคาร, 24 มีนาคม 2009, 07:35PM
 
เห็นแล้วน่าสนใจ กับความพยายามของประเทศที่ไม่น่าจะพร้อมในการทำการเกษตร

ไม่รู้ว่า ถ้าจะเป็นจริงต้องใช้เงินมากขนาดไหน แต่ที่น่าสนใจคือ กล้าคิด กล้าทำ และใช้เงินเป็น
ตามดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
http://www.gizmag.com/dubai-seawater-vertical-tower/11309/picture/72910/
ตอบ: The seawater vertical farm
โดย - อังคาร, 31 มีนาคม 2009, 09:57AM
 

จะว่าไปใช้หลัก triz คือ

ซ้อนกันเป็นชั้นๆ และทำให้เป็นพลวัตร

คิดอยู่นานแล้วว่า วันนึงที่โลกนี้อดอยากจนต้องปลูกข้าวเป็นตึก เป็นชั้นๆ

ไม่คิดว่า จะมาเร็วขนาดนี้