ตอบ: แก้ปัญหาในการ สูญเสียของสีได้อย่างไร
โดย - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2007, 01:10PM
 

เปลียนแนวทางผลิต โดยลดขนาด batch โดยลดถังและใบกวนหรือไม่ใช้ ทำด้วย contineous process แต่ต้องแก้ปัญหาการควบคุม คุณภาพใน ระบบผลิตต่อเนื่อง

ด้วยการ ควบคุม