ตอบ: น้ำมันหายไปไหน
โดย Trizit B - เสาร์, 13 มิถุนายน 2009, 11:43AM
  ตอบคุณประสิทธิ์ แทนคุณ Snoopy ก่อนนะครับ

โจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างการใช้ความคิดสร้างสรรค์จากหลักการของ TRIZ ในทางที่ไม่ดี

น้ำมันจะหายเท่าไหร่  ขึ้นกับความพยายามของคนขับด้วยว่า  เขามีวิธีโกงอย่างไร  ไม่ให้คนอื่นรู้

อย่างโจทย์ข้อนี้  คนขับเอาถังเล็กไปแขวนไว้ในถังใหญ่   จะมีน้ำมันตกค้างในถังเล็กไม่มาก  ประมาณ 30-40 ลิตร หรือ 1-2 % ของน้ำมันทั้งหมด  ส่วนใครจะต้องรับผิดชอบ  ก็ขึ้นกับว่า คนขับนั้นเป็นของเจ้าของปั๊มน้ำมัน หรือฝ่ายขนส่งน้ำมัน

หลักการของ TRIZ ที่ถูกใช้คือ
7. การซ้อนกันเป็นชั้นๆ
10. การกระทำล่วงหน้า

http://www.ideationtriz.com/images/Disappearing_alcohol.gif
รูปจาก http://www.ideationtriz.com/TRIZ_tutorial_1.asp