ตอบ: The seawater vertical farm
โดย - อังคาร, 31 มีนาคม 2009, 09:57AM
 

จะว่าไปใช้หลัก triz คือ

ซ้อนกันเป็นชั้นๆ และทำให้เป็นพลวัตร

คิดอยู่นานแล้วว่า วันนึงที่โลกนี้อดอยากจนต้องปลูกข้าวเป็นตึก เป็นชั้นๆ

ไม่คิดว่า จะมาเร็วขนาดนี้