ตอบ: Titanic TRIZ: A Universal Case Study
โดย Trizit B - เสาร์, 2 สิงหาคม 2008, 02:53PM
  ไอเดียอาจสร้างขึ้นได้มากมายผ่านวิธีการของ TRIZ  แล้วเราค่อยไปผสมผสานไอเดียต่างๆเป็น Concepts ทางเลือกไว้   จากนั้นจึงนำ Concepts ต่างๆมาประเมินเพื่อหาแนวคิดที่เข้าใกล้ &n bsp; Ideal Final Result มากที่สุด

มีบ่อยครั้งที่ผมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว  และพยายามโยงหลักการของ TRIZ  ให้เข้ามาหาคำตอบที่ตนมี แทนที่จะบีบตัวเองให้คิดนอกกรอบต ามแนวทางของ  TRIZ   ซึ่งเราเรียกคำตอบที่อยู่ในใจนี้ว่า การยึดติดอยู่ในกรอบ หรือ Psychological Inertia

ที่ผมเขียนมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการสร้างไอเดียหนึ่ง

เราอาจสร้างไอเดียอื่นๆ จาก หลักการอื่น หรือ จาก คู่ความขัดแย้งอื่นได้อีกมาก เช่น
หลักการข้อ 1. การแบ่งออกเป็นส่วนๆ (ทำเป็นส่วนย่อย) --- ทำเรือในลักษณะโมดูลย์ที่แยกลอยได้ 
ข้อ 8. การคานน้ำหนักกัน  ---  ใช้บอลลูนช่วย
ข้อ 40. วัสดุผสม   --- ฉีดโฟมไปที่ภูเขาน้ำแข็ง 
ข้อ 15. ความเป็นพลวัต  ---  ทำบันไดแบบยืดหยุ่นใช้สไลด์ไปยังภูเขาน้ำแข็ง

ส่วนเรื่อง-คนจม  แต่ไม่ตาย  นั้น  อาจคิดถึง Effects อื่นๆ เช่น Effects ในการแปลง คาบอนไดอ็ออกไซด์ ให้เป็น อ็ออกซิเจน แบบที่เขาใช้กันในเรือดำน้ำ  เป็นต้น