ตอบ: รายการที่ส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ American Inventor
โดย Trizit B - เสาร์, 14 มิถุนายน 2008, 09:22AM
 

ลองไปดูภาพเคลื่อนไหวได้ที่  http://www.youtube.com/watch?v=oI63SmXSdjM

นอกจากนี้  ยังมีประดิษฐ์กรรมอื่นๆอีกมาก  เช่น สุขาเคลื่อนที่ Bladder Buddy ของ  American Inventor ที่ได้รางวัลที่ 1

http://www.youtube.com/watch?v=IdUMy9HzdWo