รู้จักกับชิมช้อปใช้ล่าสุดเฟส 1-4 และวิธีใช้ชิมช้อมใช้คนละครึ่งปี 2024

สรุปโครงการชิมช้อปใช้ แนวโน้วชิมช้อปใช้จะมีต่อหรือไม่ 2567

โครงการชิมช้อปใช้คือโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่ง มีนโยบายชิมช้อปใช้เพื่อช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ก็จะได้รับเงินจากชิมช้อปใช้เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการได้อย่างอเนกประสงค์ ที่มาผ่านมีชิมช้อปใช้เฟส 1, ชิมช้อปใช้เฟส 2, ชิมช้อปใช้เฟส 3 มาแล้วก่อนอื่นเราต้องไปดูผลการดำเนินงานล่าสุดของชิมช้อปใช้กันก่อน

บทสรุปอย่างคราว ๆ มาตราการชิมช้อปใช้เฟส 3

  • ชิมช้อปใช้เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เพิ่มจำนวน 2 ล้านสิทธิ โดยนโยบายชิมช้อปใช้สามารลงทะเบียนชิมช้อปใช้ได้ตั้งแต่ 14 พ.ย. 2562 
  • ชิมช้อปใช้เฟส 3 จะไม่ใช่การแจกเงิน 1 พันบาท แต่จะเป็นแบบได้ Cash Back จากชิมช้อปใช้ โดยได้รับเงินคืนชิมช้อปใช้ 1.5% จากยอด 3 หมื่น และ เงินคืน 20% จากยอด 3-5 หมื่น รวมวงเงินคืนชิมช้อปใช้ สูงสุดได้ 8,500 บาท 
  • ผู้ได้รับสิทธิชิมช้อปใช้เฟส 3 จำนวน 14,354,159 คน และผู้ใช้สิทธิชิมช้อปใช้ ทั้งหมด 11,802,073 คน มีร้านค้าชิมช้อปใช้จำนวน 103,053 ร้าน 
  • ยอดเงินที่มีคนจ่ายผ่านชิมช้อปใช้ g-Wallet รวม 28,819.9 ล้านบาท

ผลการประเมินชิมช้อปใช้เฟส 3 ที่ผ่านมาพบว่าชิมช้อปใช้มีผลตอบรับดี มีการเข้าถึงทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด โดยนโยบายชิมช้อปใช้เป็นผลในเชิงบวกเสียมากกว่า เรียกได้ว่าชิมช้อปใช้วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ให้เพิ่มขึ้นเป็น 3.3 เท่า สะท้อนให้เห็นว่านโยบายชิมช้อปใช้ส่งผลต่อเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มร้อยละ 0.1-0.3 ซึ่งถือได้ว่านโยบายชิมช้อปใช้ในชิมช้อปใช้เฟส 3เป็นผลบวกทั้งเรื่องการบริโภค ท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

สำหรับชิมช้อปใช้เฟส 4 ที่ใครหลายคนรอคอยจะยังไม่มี เพราะเนื่องจากนโยบายชิมช้อปใช้ที่ผ่านมา ทำให้ชิมช้อปใช้เป็นโครงการอื่นแทน เพื่อให้ชิมช้อปใช้ภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ โดยจะมีการใช้งานชิมช้อปใช้ผ่านเป๋าตัง เพื่อความปลอดภัย และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สามารถลงทะเบียนชิมช้อปใช้คนละครึ่งหรือโครงการอื่นถัดมาได้อยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ชิมช้อปใช้ล่าสุด รวมทั้งชิมช้อปใช้อื่น ๆ ได้จาดข่าวสารทั่วไปที่โปรโมท อย่างไรก็ตามการใช้ชิมช้อปใช้จะต้องใช้ผ่านเป๋าตังเท่านั้น ดังนั้นโปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอย่างเด็กขาด สำหรับร้านค้าชิมช้อปใช้หรือโครงการอื่นจากรัฐบาลจะต้องสมัครผ่านถุงเงินเท่านั้นเช่นกัน ยังไม่มีแอพฯ อื่นรองรับแต่อย่างใด