เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำยืมเงินง่ายดอกเบี้ยถูกมาก

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 7000 บาท

อัตราต่อปี

สูงสุด 16% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ขอสินเชื่อต้องรู้ เช็คอาการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มันต่ำจริงหรือไม่ 2567

เมื่อพูดถึงการกู้เงินหรือการขอสินเชื่อ คำถามแรกที่หลายคนนึกถึงไม่ว่าจะเป็นการกู้กับธนาคารหรือการกู้เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง คือ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ไหนกู้เงินธนาคารดอกเบี้ยต่ำเท่าไหร่ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปและเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากู้เงินที่ไหนดอกเบี้ยถูกสุด  เราวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนเป็นอย่างไร 

 

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำต้องรู้วิธีคิดดอกเบี้ยทำอย่างไร 2024

เมื่อเรากู้สินเชื่อไม่ว่าจะกับธนาคาร บริษัทเงินกู้นอกระบบ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นกู้เงินออนไลน์  นอกจากในส่วนของเงินต้นซึ่งคือเงินที่เรากู้ม้าที่เราต้องจ่ายคืนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องชำระคืนเช่นกันก็คือดอกเบี้ย โดยปกติแล้วสถาบันการเงินจะทำการคำนวณดอกเบี้ยไว้ในลักษณะรายปีเราสามารถแบ่งประเภทของดอกเบี้ยออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 

  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยจะไม่ผันเปลี่ยนไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน 
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยที่ผันเปลี่ยนไปตามต้นทุนของสถาบันการเงินสภาพเศรษฐกิจ 

 

เมื่อเราศึกษาข้อมูลของสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนวิธีการคิดดอกเบี้ยรายวันนอกระบบไว้ด้วยเพื่อที่จะสามารถคำนวณได้ถูกว่าเงินกู้ดอกต่ำเราจะต้องชำระคืนเท่าไหร่เท่านั้นเอง 

 

วิธีคำนวณดอกเบี้ย ให้รู้ว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจริงหรือไม่ 2567

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เราจะต้องจ่ายเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรรู้ เพื่อที่เราจะได้วางแผนได้ว่าเราจะต้องจ่ายคืนให้ธนาคารเท่าไหร่หรือเพื่อที่เราจะได้นำไปเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละแห่งได้ว่าเราควรจะเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำที่ไหนที่เหมาะกับเราที่สุด โดยมีสูตรการคำนวณดอกเบี้ย คือ

 

1 สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ 

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปีxระยะเวลา (ปี)

 

2 สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

  • ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปีxจำนวนวันในงวด/จำนวนวันใน 1 ปี 
  • เงินต้นที่ลดลง=จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น-ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น 
  • เงินต้นคงเหลือ=เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน-เงินต้นที่ลดลง 

 

สรุปสมัครสินเชื่อที่ไหนได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 2567

ท้ายที่สุดแล้ว เราไม่สามารถระบุได้ว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ไหนมีอัตราที่ต่ำที่สุด ไม่ว่าจะ ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน หรือ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ก็มีโอกาสเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของดอกเบี้ยที่ทางสถาบันการเงินกำหนด ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกกู้เงินกับที่ใดให้คุณคำนวณและพิจารณาอัตราดอกเบี้ยให้ถี่ถ้วนซะก่อนเพื่อที่จะได้เจอสินเชื่อที่เหมาะกับคนที่สุดนั่นเอง 


แหล่งเงินด่วน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอนุมัติด่วนได้เงินทันใจ

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 8000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อเงินสด 30 นาทีมีวงเงินสูงรู้ผลไม่เกิน 1-3 วัน

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 9000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อ cimb ฟรีค่าสมัครพร้อมรับเงินด่วนภายใน 24 ชม.

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

21-59 ปี