สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดพิชิตปัญหาการเงินในยุคโควิด-19

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 20000 บาท

อัตราต่อปี

สูงสุด 10% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

โควิดยังไหว! เพราะสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ช่วย SME ด้วยดอกเบี้ยต่ำสุด 2% นานถึง 2 ปี

เพราะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ทำให้ใครหลายคนต้องประสบปัญหาเรื่องเงิน ทางกรุงไทยรวมช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ช่วย SME โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดได้ทางเว็บไซด์กรุงไทยได้เลย

รูปแบบสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ช่วย SME

 • วงเงินโครงการสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด รวมวงเงินสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 10000 ล้านบาท 
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ใช้ บสย. ช่วยในการค้ำประกันได้
 • กรุงไทยรวมช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ได้นานสุดถึง 2 ปีด้วยกัน
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2567
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดที่เป็นผู้ประกอบการยื่นสมัครสามารถรับวงเงินได้สูงสุดถึง 1 ร้อยล้านบาท 
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดสามารถคํานวณสินเชื่อกรุงไทยร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กรุงไทยรวมช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤต

หลักประกันสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ช่วย SME

 • ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดสามารถยื่นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจะเป็นที่ดินเปล่าก็ได้ เพื่อขอสินเชื่อกรุงไทยรวมช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤต
 • ผู้สมัคลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดสามารถยื่นเงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ อย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • กรณีผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดใช้ บสย. มาค้ำประกันสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด จะต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

ประเภทวงเงินสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ช่วย SME

 1. ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดแบบระยะเป็นงวด Term Loan (Y/L)
 2. ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดจะต้องเป็นคนไทย โดยจะต้องมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย หรือผู้สมัครกรุงไทยโควิดลงทะเบียนได้เลย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • กรุงไทยรวมช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤต ได้ตั้งแต่ผู้สมัครเป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต ผู้สมัครเป็นธุรกิจด้านการบริการและการพาณิชย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain หรือเป็นผู้ประกอบการทั่วไปในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจท่องเที่ยว
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดที่ต้องยื่นภาษีกับภาครัฐ
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม

สำหรับการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดสามารถติดตามผลหรือปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขโครงการสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดได้โดยตรงที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือจะโทร Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


แหล่งเงินด่วน

ยืมเงิน AIS สมัครง่ายค่าธรรมเนียมไม่แพง

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง คิดเฉพาะค่าธรรมเนียม

อายุของผู้กู้

15 ปีบริบูรณ์

เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกสิกรให้ยืมเงินอนุมัติไวรู้ผลทันที

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.65% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์คิดดอกเบี้ยต่ำ แต่ให้วงเงินสูงผ่อนสบาย

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 25000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด MRR 9% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์