โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เพื่อลูกค้าประจำปี 2024

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้่ย

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุผู้กู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

อัพเดต! สินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง? โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส (สินเชื่อธกส 2567 โควิด)

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสเป็นโครงการที่เกิดจากมาตรการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID -19 ในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส ค่อนข้างหยิบย่อย วันนี้เราจะมาชี้แจงว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส ซึ่งเป็นสินเชื่อธกส 2567 โควิดนี้นั้นมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนธกส ได้มีความเข้าใจกันมากขึ้น รวมทั้งอัพเดตลงทะเบียนธกส สินเชื่อธกส 2567 โควิดนี้ด้วยเช่นกัน

สินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง ?

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธก จะมีด้วยกันหลายสินเชื่อภายใต้แนวทางการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ 

  • สินเชื่อธกส 2567 โควิด (ฉุกเฉิน)

เป็นสินเชื่อเพื่อรองรับผู้ลงทะเบียนธกสที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งธนาคารจะปล่อยให้ขอสินเชื่อ ธกส 2567 โดย ลงทะเบียน ธกส 10000 บาทเป็นวงเงินสูงสุดต่อคนต่อราย ซึ่งโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสจะให้ดอกเบี้ยเพียงเดือนละ 0.1 เท่านั้น และผู้ลงทะเบียนธกสยังปลอดเงินต้นนานถึง 6 เดือนอีกด้วย

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ไลน์ของธนาคาร @BACCFAMILY

  • สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ

ผู้ลงทะเบียนธกสซึ่งเป็นผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลสามารถขอสินเชื่อ ธกส 2567 เพื่อหมุนใช้จ่าย โดยให้ดอกเบี้ยต่ำเพียง 4% ต่อปีเท่านั้น วงเงินโครงการสินเชื่อธกสสูงสุดรายละ 20 ล้านบาท

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ธนาคาร ธกส. โดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start)

ผู้ลงทะเบียนธกสสามารถนำเงินจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส 50000 ไปหมุนสภาพคล่องก่อนได้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสมีดอกเบี้ยต่อปีเพียง 4% เท่านั้น

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ธนาคาร ธกส. โดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ

ผู้ลงทะเบียนธกสสามารถขอสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายฉุกเฉิน โดยจะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส 50000 บาท ต่อคนต่อราย ดอกเบี้ย MRR จะเริ่มที่ 1-3% เท่านั้นใน 3 เดือนแรก

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ไลน์ของธนาคาร @BACCFAMILY และทางธนาคาร ธกส. โดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อ NEW GEN HUG บ้านเกิด

สินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ต้องการทำประโยชน์เพื่อชุมชน ผู้ลงทะเบียนธกสสามารถนำเงินจากโครงการสินเชื่อธกส ได้ทั้งกรณีเป็นค่าใช้จ่าย หรือ/และเพื่อเป็นค่าลงทุน โดยจะมีดอกเบี้ยต่ำมาก ในช่วงสามเดือนแรก จะมีดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อธกสเริ่มตั้งแต่ 0 % เท่านั้น จากนั้นก็คิดดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อธกสตาม MRR

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ไลน์ของธนาคาร @BACCFAMILY และทางธนาคาร ธกส. โดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

สินเชื่อสำหรับผู้ลงทะเบียนธกสที่ต้องการเครียร์หนี้นอกระบบโดยตรง ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกสเพื่อให้ประชาชนหันมากู้ในระบบอย่างถูกกฎหมาย และได้ดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อธกส อย่างเป็นธรรม 

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ธนาคาร ธกส. โดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สินเชื่อ ธกส 2567 สินเชื่อ SMEs (Soft Loan ธปท. ระยะที่ 2)

ผู้ลงทะเบียนธกสที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถขอสินเชื่อ ธกส 2567 ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส มีดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อธกสเพียง 2% ต่อปีเท่านั้น เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2 ปีเต็ม เพราะรัฐบาลจะเป้นผู้รับภาระสำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส จ่ายดอกเบี้ยให้ประชาชนแทนในช่วง 6 เดือนแรก 

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนธกส ขอสินเชื่อ ธกส 2567ได้ที่ธนาคาร ธกส. โดยตรงทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนธกสโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินธกส สามารถเข้าเช็คเรื่อง ธกสตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางออนไลน์ที่ไลน์ หรือทางเว็บไซด์ธนาคารก็ได้เช่นกัน 


แหล่งเงินด่วน

สินเชื่อ uob ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและดอกเบี้ยไม่แพง

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ช้างไทยสินเชื่อเงินเดือนน้อยกู้ง่ายได้จริง

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 5000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์

สินเชื่ออาชีพอิสระไทยพาณิชย์คิดดอกเบี้ยต่ำ แต่ให้วงเงินสูงผ่อนสบาย

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 25000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด MRR 9% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์