กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส สมัครง่ายดอกเบี้ยไม่แพง วงเงินสูงมาก

รายได้ต่อเดือน

เงินเดือน 25000 บาท

อัตราต่อปี

สูงสุด 13.5% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส.ไม่ผ่านสักที รีบเช็คเหตุผล พร้อมขั้นตอนการยื่นกู้ ธ.อ.ส.เบื้องต้น 2567/2024

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือเรียกสั้น ๆ ได้ว่า ธ.อ.ส ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถาบันการเงินที่ให้กู้ ธ.อ.ส โดยรูปแบบสินเชื่อ ธอส มีทั้งกู้ ธ.อ.ส สินเชื่อ บุคคล หรือกู้ ธ.อ.ส.สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยนั้นเอง 

ปัจจัยส่งผลให้ผู้กู้ ธ.อ.ส.ไม่ผ่านสักที

  1. ผู้กู้ ธ.อ.ส.ทั้งรูปแบบสินเชื่อ ธอส บ้านหรือสินเชื่อ บุคคล มีจำนวนหนี้สินมากเกินไป โดยเช็คจากเครดิตบูโรของผู้กู้ ธ.อ.ส.ซึ่งหนี้สินในระบบทั้งหมดเป็นชื่อของผู้กู้ ธ.อ.ส.เอง หรือจะเช็คจากหนี้สินในธนาคารที่กู้อยู่ พบว่าผู้กู้ ธ.อ.ส.มีภาระใช้จ่ายสูง โดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนหนี้สินผู้กู้ ธ.อ.ส.เกินครึ่งของเงินเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์พิจารณาแล้วว่าผู้กู้ ธ.อ.ส.ทั้งรูปแบบสินเชื่อ ธอส บ้านหรือสินเชื่อ บุคคลอาจจะไม่มีความสามารถให้การผ่อนชำระสินเชื่อ ธอส บ้านหรือสินเชื่อ บุคคลคืนให้กับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้
  2. ผู้กู้ ธ.อ.ส.เลือกซื้อบ้านราคาสูงกว่ารายได้ของผู้กู้ ธ.อ.ส.เอง เชื่อว่าผู้กู้ ธ.อ.ส.หลายคนอยากซื้อบ้านที่มีคุณภาพดีและตามความต้องการของผู้กู้ ธ.อ.ส.รวมทั้งคนในครอบครัวผู้กู้ ธ.อ.ส. บนทำเลที่ถูกใจ แต่รายได้ของผู้กู้ธ.อ.ส.ครอบครัวไม่สอดคล้องกับสินเชื่อ ธอส บ้าน ทำให้โอกาสที่ธนาคารจะปล่อยกู้สินเชื่อ ธอส บ้านก็คงน้อยตามไปด้วย ทางออกสินเชื่อ ธอส บ้านเบื้องต้นหากต้องการที่อาอยู่อาศัยแห่งนั้นผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถกู้ร่วมหาผู้กู้ ธ.อ.ส.ที่มีรายได้อย่างคนในครอบครัวร่วมกู้ ธ.อ.ส.สินเชื่อ ธอส บ้านลองดูได้
  3. ที่มาของรายได้ผู้กู้ ธ.อ.ส.ไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารมองว่าไม่มีความมั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้กู้ ธ.อ.ส.ที่เป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ จะไม่ค่อยมีปัญหากู้เพราะมีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ที่ชัดเจน ธนาคารจะสามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่กรณีผู้กู้ ธ.อ.ส.สินเชื่อ ธอส ที่ทำอาชีพอิสระ ค้าขาย หากไม่มีการจัดระเบียบที่มาของรายได้ผู้กู้ ธ.อ.ส.สินเชื่อ ธอส ให้ชัดเจน การขอกู้ ธ.อ.ส.สินเชื่อ ธอส คงจะเป็นเรื่องยาก เพราะธนาคารไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานที่มาของรายได้ผู้กู้ ธ.อ.ส.สินเชื่อ ธอส ต่อเดือนได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อกู้ ธ.อ.ส.

  1. ผู้กู้ ธ.อ.ส.ยื่นคำขอเงินกู้สินเชื่อ ธอส.ได้ที่สาขาธนาคาร
  2. เจ้าหน้าที่ธนาคารประเมินและวิเคราะห์คำขอเงินกู้สินเชื่อ ธอส.จากเอกสารประกอบ
  3. เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ ธอส.แก่ผู้กู้ ธ.อ.ส.ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นเรื่องสินเชื่อ ธอส.
  4. เจ้าหน้าที่ธนาคารนัดผู้กู้ ธ.อ.ส.ทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อ ธอส. และสัญญาจดจำนอง 

เรื่องบ้านคิดถึงธนาคาร ธอส. 

สำหรับผู้กู้ ธ.อ.ส.ที่ต้องการยื่นคำขอเงินกู้สินเชื่อ ธอส.ก็ไม่ต้องกังวลไปเสียก่อน ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารร่วมประเมินความสามารถการผ่อนชำระผู้กู้ ธ.อ.ส.เบื้องต้นก่อนก็ได้เช่นกัน ผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ได้ตั้งแต่ยื่นคำขอเงินกู้สินเชื่อ ธอส.ตลอดจนร้องเรียน ติดตามผลสินเชื่อ ธอส. ฯลฯ ช่องทางการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ก็ทำได้ทางเว็บไซด์ธนาคารโดยตรงที่ www.ghbank.co.th


แหล่งเงินด่วน

สินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตไม่ต้องเสียเวลาเช็คประวัติรับเงินได้เลย

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 25000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 13.5% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สมัครง่ายรู้ผลไวมาก

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

30-50 ปี

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส เพื่อลูกค้าประจำปี 2024

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง ไม่กำหนดดอกเบี้่ย

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุผู้กู้