กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสินขอสินเชื่อด่วนอนุมัติรับเงินทันที

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 1% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” 2567/2024

ใครที่ต้องการยืมเงินธนาคารออมสิน กู้ธนาคารออมสินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือกู้เงินออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีวิต หรือกู้เงินออมสินเพื่อชำระหนี้ สามารถกู้เงินออมสินได้ไม่ยาก เพราะเงินกู้ยืมออมสินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสินซึ่งถือเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกู้เงินออมสินได้ 

สินเชื่อเงินกู้ยืมออมสิน “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

 • เหมาะกับผู้กู้เงินออมสินเพื่อนำไปเป็นเงินทุนได้ตามแต่ความต้องการของผู้กู้เงินออมสิน ซึ่งได้ทั้งเงินกู้ยืมออมสินเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อการดำรงชีพ หรือผู้กู้เงินออมสินจะต้องการสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสินเพื่อชำระหนี้สินอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน 
 • ผู้กู้เงินออมสินจะต้องไม่นำสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสิน“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” เงินกู้ตรงนี้เพื่อไปปิดบัญชีหนี้เดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร 
 • ผู้กู้เงินออมสินจะต้องไม่นำสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสิน“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมออมสินในคราวเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมกู้เงินออมสิน “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

 • ผู้กู้เงินออมสินสมัครสินเชื่อออมสิน10000บาท ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 หรือตามวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสินที่ต้องการได้ เพราะธนาคารให้วงเงินผู้กู้เงินออมสินได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยเมื่อรวมจำนวนเงินกู้ยืมออมสินคงเหลือตามสัญญาเดิมของธนาคาร สินเชื่อเงินกู้ยืมออมสินโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ผู้กู้เงินออมสินขอกู้ในครั้งนี้ผู้กู้เงินออมสินต้องไม่เกิน 200,000 บาท ยึดจากวันที่นัดทำสัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสิน
 •  ผู้กู้เงินออมสินแบ่งเป็นระยะสั้น และระยะยาว ในการชำระสินเชื่อเงินกู้ยืมออมสิน
  • ผู้กู้เงินออมสินเงินกู้ยืมออมสินระยะสั้น มีการทบทวนวงเงินทุกปี
  • ผู้กู้เงินออมสินเงินกู้ยืมออมสินระยะยาว บางเป็น
   • ผู้กู้เงินออมสินเงินกู้ยืมออมสิน 50,000 บาท กู้ธนาคารได้ไม่เกิน 3 ปี
   • ผู้กู้เงินออมสินเงินกู้ยืมออมสิน 50,001 – 100,000 บาท กู้ธนาคารได้ไม่เกิน 5 ปี
   • ผู้กู้เงินออมสินเงินกู้ยืมออมสิน 100,001 – 200,000 บาท กู้ธนาคารได้ไม่เกิน 8 ปี
 • หลักประกันเงินกู้ยืมออมสินธนาคารออมสิน สามารถใช้ได้ทั้งบุคคลค้ำประกันผู้กู้เงินออมสิน หรือสินทรัพย์ผู้กู้เงินออมสินที่ได้รับความยินยอมแล้ว หรือผู้กู้เงินออมสินสามารถใช้หลักประกันทางธุรกิจก็ได้เช่นกัน 

แหล่งเงินด่วน

เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกสิกรให้ยืมเงินอนุมัติไวรู้ผลทันที

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.65% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

สินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 ให้กู้เงินด่วนมากพร้อมรับวงเงินสูง

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสไม่คิดค่าธรรมเนียมการสมัคร

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี