กู้ตังค์ ธกส

กู้ตังค์ ธกส ให้เงินง่ายๆ ไม่กำหนดรายได้ของผู้กู้

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 1% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์กู้ตังค์ ธกส

ธนาคารปล่อยสินเชื่อผู้ได้รับผลกระทบจาก VIRUS COVID-19 กู้ตังค์ ธกส 2024/2567

เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อให้ได้รับผลกระทบจาก VIRUS COVID-19กู้ตังค์ ธกส เพื่อประกอบธรุกิจรวมทั้งดำเนินได้ตามความต้องการผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งหลังจากที่ได้ปล่อยวงเงินเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ผู้กู้ตังค์ ธกสก็ทยอยกู้ตังค์ ธกส อย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจึงหยิบยกเอาประเด็นคำถามยอดฮิตกู้ตังค์ ธกสมาดูกันว่า รายละเอียดเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. “โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก VIRUS COVID-19” ว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง

 • อย่างแรกเลยธนาคารปล่อยสินเชื่อผู้ได้รับผลกระทบจาก VIRUS COVID-19 ก็มีความชัดเจนแล้วว่าผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.จะต้องได้รับผลกระทบการ VIRUS COVID-19 รวมทั้งกู้ตังค์ ธกสได้ ก็ต้องเป็นลูกค้าเก่ากู้ตังค์ ธกสเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเก่ากู้ตังค์ ธกสสามารถทำได้ โดยจะต้องมีบุคคลในครอบครัวเกษตรเกี่ยวข้องกู้ตังค์ ธกส และธนาคารปล่อยสินเชื่อให้ได้ 
 • ผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.เริ่มต้นอายุอยู่ที่ 20 ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยที่กู้ตังค์ ธกสและชำระคืนต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี 
 • ช่องทางการสมัครกู้ตังค์ ธกสนี้ ในโครงการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อผู้ได้รับผลกระทบจาก VIRUS COVID-19 ผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.สามารถยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ผ่าน LINE @BAAC Family ซึ่งเป็นไลน์ของทางธนาคารเอง โดยผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ไม่ต้องดำเนินการกู้ตังค์ ธกสที่สาขาธนาคารแต่อย่างใด 
 • แล้วผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกสนี้แล้วต้องทำยังไงต่อ โดยผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.จะต้องรอข้อความ SMS เพื่อนัดหมายยืนยันเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกสจากทางสาขาธนาคาร
 • เอกสารผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส เบื้องต้น ได้แก่ 
  • ลูกค้าเดิมกู้ตังค์ ธกส ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส
  • ลูกค้าใหม่กู้ตังค์ ธกส ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกสของตนเอง และข้อมูลของคนที่เป็นบุคคลอื่นที่ติดต่อได้อ้างอิงลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส รวมทั้งเพิ่มเติมคือ สมุดบัญชีเลขบัญชีเงินฝากธนาคารธ.ก.ส. 
 • ผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส จะไม่ซ้ำซ้อนกับของธนาคารออมสิน หากผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกสลงทะเบียนพร้อมกันสองที่ สองธนาคาร จะถูกคัดออกและนำส่งข้อมูลผู้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกสคืนให้สาขา

จุดเด่นสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกสผู้ได้รับผลกระทบจาก VIRUS COVID-19

 • วงเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส ให้ได้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงสุด
 • มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.แบบ Flat Rate อัตราอยู่ที่ 0.1 % ต่อเดือน 

การชำระคืนวงเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส จะต้องไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยกู้ตังค์ ธกส ในช่วง 6 เดือนแรกแต่อย่างใด จะเสียดอกเบี้ยกู้ตังค์ ธกส เมื่อเดือนที่ 7 เป็นต้นไป


แหล่งเงินด่วน

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สมัครง่ายรู้ผลไวมาก

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

30-50 ปี

เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกสิกรให้ยืมเงินอนุมัติไวรู้ผลทันที

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.65% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

ยืมเงิน 3000 ด่วนได้เงินไวไม่กำหนดรายได้ประจำผู้กู้

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี