สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากดอกเบี้ยถูกมากและอายุ 20 ก็กู้ได้เลย

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-60 ปีสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากสมัครง่าย ผ่านmymo 2567

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสนำเงินจากฐานรากออมสินเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก มีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ทัน และมีเป้าหมายวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ออมสินได้

คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  1. ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากประกอบอาชีพพนักงานประจำ ลูกจ้างเอกชน โดยที่ผู้สมัครลงทะเบียนต้องไม่เป็นลูกจ้างของธนาคารออมสิน และไม่ได้รับรายได้จากหน่วยงานรัฐฯ ทั้งรัฐวิสาหกิจ และภาครัฐฯส่วนอื่น ๆ  
  • ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการอิสระทั่วไป เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพด้านการบริการ 
  1. ผู้สมัครกู้เงินผ่านธนาคารด้วยการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่เกิน 60 ปี
  2. ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องมีที่อยู่ ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง ติดต่อได้
  3. ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน หรือต้องไม่ได้กำลังเป็นลูกค้าธนาคารออมสิน และต้องปิดบัญชีธนาคารออมสินมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

ลักษณะสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้เลยโดยไม่ต้องมีหลักประกันเงินกู้ด่วนได้จริงแต่อย่างใด เอกสารยื่นสินเชื่อฐานรากออมสิน คือใช้บัตรประชาชนของผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นหลักเพื่อนำมาตรวจสอบฐานข้อมูลเก่าเสียก่อน

ฐานรากออมสินที่กำลังเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนอยู่ขณะนี้ ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสามารถขอวงเงินได้ไม่เกินสูงสุด 5 หมื่นบาทต่อคน ซึ่งวงเงินการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินของผู้สมัครลงทะเบียนเป็นหลัก

สามารถชำระคืนสินเชื่อเสริมพลังฐานราของธนาคารออมสินได้นานสูงสุด 3 ปี หรือคิดเป็น 30 งวดรวมทั้ง ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะได้รับการปลอดหนี้ เรียกง่าย ๆ ว่าไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับช่วง 6 งวดแรกอีกด้วย 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  1. ดอกเบี้ยธนาคารออมสินอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน เป็นเรท Flat Rate บอกเลยว่าถูกกว่าการกู้เงินนอกระบบด่วนมากๆ
  2. ดอกเบี้ยธนาคารออมสินสำหรับผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ผิดนัดชำระหนี้จะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารออมสินเพิ่มขึ้น โดยจะถูกปรับเรทดอกเบี้ยเป็น 0.50% ต่อเดือนแทน 0.35% นั้นเอง

วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

คือ ผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องขอสินเชื่อผ่านmymo ซึ่งป็นแอพธนาคารออมสินเท่านั้น และผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะต้องเลือกไปที่เมนู “สมัครสินเชื่อพลังฐานราก


แหล่งเงินด่วน

แอปกรุงไทยให้ถอน โอน จ่ายง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง ไม่คิดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

15 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากดอกเบี้ยถูกมากและอายุ 20 ก็กู้ได้เลย

รายได้ต่อเดือน

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ยืมเงินผ่านแอพกสิกรง่ายๆ รู้ผลทันทีฟรีค่าติดตั้งแอพ

รายได้ต่อเดือน

ถึง เงินเดือน 15000 บาท

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์