คำคมวันละคำ

คำคมวันละคำ

หาคำจำกัดความทั้งหมด


เลือกดูจากดัชนี

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A
A pessimist forgets to laugh, but an optimist laughs to forget.
โดย Trizit B - เสาร์, 9 กันยายน 2006, 11:08AM
 

คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะลืมหัวเราะ   แต่คนที่มองโลกในแง่ดีจะหัวเราะจนลืม

Henry  V.Prochnow

 
At first we thought the world was flat. Next we decide it was round. Today we know it is crooked.
โดย Trizit B - จันทร์, 14 สิงหาคม 2006, 06:53AM
 

ตอนแรกคิดว่าโลกแบน  ต่อมาพบว่ามันกลม   วันนี้รู้แล้วว่ามันเบี้ยว

Leopold  Fechtner

 
B
Bad humor is an evasion of reality, good humor is an acceptance of it.
โดย Trizit B - เสาร์, 9 กันยายน 2006, 11:09AM
 

อารมณ์ขันที่แย่นั้นเป็นการหลีกเลี่ยงความจริง   อารมณ์ขันที่ดีนั้นเป็นการยอมรับความจริง

Malcolm  Muggeridge

 
Behind dark cloud, the sun is still shining
โดย Trizit B - จันทร์, 30 ตุลาคม 2006, 05:17AM
 

ไม่มีอำนาจใด ในโลกหล้า
ผู้ปกครองต่างมา แล้วสาบสูญ
ไม่มีใครล้ำเลิศ น่าเทิดทูน
ประชาชนสมบูรณ์ นิรันดร์ไป

เมื่อหยัดยืนต่อสู้ ผู้กดขี่
ประชาชนย่อมมี ชีวิตใหม่
เมื่อท้องฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ
ประชาชต้องเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน


ผู้แต่ง: วิสา คัญทัพ

 
Better to go back than to go wrong.
โดย Trizit B - อังคาร, 8 สิงหาคม 2006, 04:55AM
 

ยอมถอยดีกว่าลุยผิดทาง

Anonymous

 
F
Fortune does not make men, it only unmasks them.
โดย Trizit B - เสาร์, 9 กันยายน 2006, 11:10AM
 

โชคลาภไม่ได้สร้างคนขึ้นมา   มันเพียงถอดหน้ากากให้เห็นธาตุแท้ของพวกเขาเหล่านั้น

Riccoboni

 
G
Good friends are good for your health.
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 3 สิงหาคม 2006, 05:13AM
 

มิตรที่ดีเป็นยาชูกำลัง

Irwin Sarason

(ทำให้คิดถึงคติที่ว่า  ชีวิตคือการต่อสู้  ศัตรูคือยากำลัง  ตกลง  ใครเป็นยากำลังกันแน่)

 
H
Having a dog as a friend is better than having a dog-dog friend
โดย Trizit B - จันทร์, 26 มิถุนายน 2006, 09:35PM
 มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆ
 
I
I am not young enough to know everything.
โดย Trizit B - จันทร์, 30 ตุลาคม 2006, 05:21AM
 

ข้าพเจ้าไม่มีไฟพอที่จะเรียนรู้ไปหมดทุกเรื่องเหมือนคนหนุ่ม

James M.Barrie

(ถ้ายังอยากหนุ่ม  ก็ควรสนใจใฝ่รู้ให้มาก)

 
If the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail.
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 3 สิงหาคม 2006, 05:14AM
 

ถ้าคุณมีเพียงฆ้อนเป็นเครื่องมือ   คุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูไปหมด

Abraham Maslow

 

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด