Resources:

Resources คือ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของทรัพยากรต่างๆที่อยู่รายล้อมระบบซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบทางเทคนิคได้ เช่น วัตถุ พลังงาน คุณสมบัติ ตลอดเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ดู http://www.trizthailand.com/elearning/course/view.php?id=9

» ศัพท์เกี่ยวกับทริซ

คำที่ใช้ในการค้นหา: