Trizit B

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...106   (ต่อไป)
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:27PM
 
ตัวอย่างจากหนังสือ นวัตกรรมราชวิถี
วิธีการที่ใช้จะสอดคล้องกับหลักการ Matching ดังตัวอย่างข้างบนที่เป็นแก้ปัญหา
การแกะสลักรูปปั้นขนาดใหญ่โดยการถอดแบบรูปปั้นขนาดเล็กโดยลดระดับน้ำลงมาเป็นชั้นๆ


โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:21PM
 
ตัวอย่างนี้ เป็นโจทย์ประเภทที่ต้องการปรับปรุงฟังก์ชันที่ก่อประโยชน์ โดยใช้แนวทางของการเปลี่ยนมุมมอง/ผลลัพธ์

โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:19PM
 
ตัวอย่างจากหนังสือ นวัตกรรมราชวิถี

โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:18PM
 
ตัวอย่างจากหนังสือ นวัตกรรมราชวิถี
ใช้ท่อฉีดน้ำล้างกระเพาะต่อรวมเข้ากับอุปกรณ์ส่องกล้องตรงกับหลักการการผสมผสาน (Integrate)


โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 08:15PM
 
ตัวอย่างนี้ เป็นโจทย์ประเภทที่ต้องการปรับปรุงฟังก์ชันที่ก่อประโยชน์ โดยใช้แนวทางของการเปลี่ยนกลไกการทำงาน


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...106   (ต่อไป)