Trizit B

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...106   (ต่อไป)
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 10:04AM
 
.

โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 10:00AM
  วันก่อนไปบรรยายเรื่อง “ สร้างสรรค์นวัตกรรมแนว TRIZ ”
ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี  ครั้งที่ 20 ประจำปี  2552
“ ราชวิถี 2009 สู่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ”   “Rajavithi 2009  to Leading International Medical  Center”
24-27  กุมภาพันธ์ 2552  ณ ห้องประชุม ชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา

ได้มีโอกาสแนะนำ Contemporary TRIZ และคอมเมนต์ให้กับนวัตกรรมของ ร.พ ราชวิธี
ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อเป็นวิทยาทานโดย Trizit B - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2009, 09:34AM
 
เฉลย
           ใช้แบบแผนว่าด้วยวิวัฒนาการจะมีทิศทางมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นของความเป็นอุดมคติ  เช่น เพิ่ม Useful Function ให้ใช้แก้ปัญหาได้หลากหลายมากขึ้นทั้งปัญหาของระบบวิศวกรรมและปัญหาของระบบอื่นๆ เช่น ระบบการบริหารและการจัดการ  และ ลด  Harmful Function เช่น ความยุ่งยากในการใช้งานให้หมดไป
           ใช้แบบแผนว่าด้วยวิวัฒนาการจะดำเนินไปสู่ทิศทางที่ความซับซ้อนมีสูงขึ้นในตอนต้น  หลังจากนั้นจะถูกปรับปรุงให้เรียบง่ายขึ้น เช่น TRIZ ยุคใหม่จะต้องใช้งานง่ายขึ้น   แต่ยังคงไว้ซึ่งความทรงพลังในการแก้ปัญหาของ TRIZ ดั้งเดิมอยู่
            ใช้แบบแผนว่าด้วยวิวัฒนาการจะดำเนินไปไปสู่ทิศทางที่คนเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องน้อยลง เช่น  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการศึกษาเรียนรู้ และช่วยในการใช้งานTRIZ ยุคใหม่ให้สะดวกขึ้น
ท่านที่สนใจ  ลองดูตัวอย่าง TRIZ ยุคใหม่ เช่น Guided Brainstorming(ตัวช่วยระดมสมอง) ได้ที่    http://www.trizit.net/gbt_test   
โดย Trizit B - อังคาร, 10 มีนาคม 2009, 01:53PM
 

คนเห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย
ในทางกลับกัน หากเราเห็นทวนเข็มแสดงว่า
เราใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา

 

สำหรับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า ... คุณมีแนวโน้มที่จะ ... 

 • ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
 • สนใจรายละเอียด 
 • อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการคาดการณ์ 
 • มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์และมีความสามารถทางภาษาศาสตร์ 
 • สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต 
 • มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 • มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อนได้เร็ว 
 • รอบรู้ 
 • ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย 
 • มีระเบียบวินัย 
 • จดจำชื่อต่างๆได้ดี 
 • อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง 
 • วางกลยุทธ์ต่างๆได้ดี 
 • เน้นผลในทางปฎิบัติ 
 • ปลอดภัยไว้ก่อน 

สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า ... คุณมีแนวโน้มที่จะ

 • ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก 
 • ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด 
 • มีจินตนาการสูง 
 • มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์ 
 • สนใจอนาคตมากกว่าอดีต 
 • สนใจในทางปรัชญาและศาสนา 
 • เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี 
 • ลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ 
 • เป็นที่นิยมชมชอบ 
 • โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆได้ดี 
 • ชอบฝันเฟื่อง 
 • ประเมินผลกระทบสำหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 
 • คึกคะนอง ... หรือในบางกรณีมุทะลุ
 • เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน

โดย Trizit B - อังคาร, 10 มีนาคม 2009, 01:49PM
 
ได้รับ forward mail มา   เห็นน่าสนใจ  เลยเอามาฝากกัน
ไม่ทราบว่าผลงานสร้างสรรค์ของใคร  ต้องชมว่า  แจ๋วมาก
ลองมองดีๆให้นานๆ  แล้วตอบคำถามก่อนดูเฉลย

เห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา...

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...106   (ต่อไป)