Trizit B

หน้า: (หน้าก่อน)  1 ...  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106
โดย Trizit B - อาทิตย์, 28 สิงหาคม 2005, 08:57PM
  ผู้จัดการฝ่ายขนส่งน้ำมันของบริษัทแห่งหนึ่งสังเกตุเห็นว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเติมน้ำมันเต็มถัง แต่เมื่อไปถ่ายออกที่สถานีจำหน่ายน้ำมัน จะมีน้ำมันหายไปจำนวนหนึ่งเสมอ จึงได้ทำการซิลด์ปิดผนึกฝาถังและวาล์ลจ่ายน้ำมันหลังจากที่เติมน้ำมันเต็มถังแล้ว และจ้างนักสืบติดตามพฤติกรรมของคนขับรถตลอดเส้นทางจนถึงสถานีจำหน่ายน้ำมัน ก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ แต่น้ำมันก็ยังคงหายไปในปริมาณเท่าเดิม โดยคนขับรถบันทุกน้ำมันก็ขับรถเปล่ากลับไปทุกครั้ง

ถามว่า น้ำมันหายไปไหน และหายไปได้อย่างไร?

โดย Trizit B - อาทิตย์, 28 สิงหาคม 2005, 03:38PM
  โรงงานแห่งหนึ่งต้องการผสมของไหล 2 ชนิดที่ไหลอยู่ท่อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด จึงคิดจะนำแผ่นโลหะบางซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงานสอดเข้าไปในท่อเพื่อให้ของไหล 2 ชนิดเกิดการไหลวนผสมเป็นเนื้อเดียว

ท่านจะพับแผ่นโลหะบางนี้อย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หน้า: (หน้าก่อน)  1 ...  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106