ทัศนศึกษาดูงานด้าน TRIZ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
โดย Trizit B - พุธ, 20 มิถุนายน 2007, 08:55PM
 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้าน

"Product and Process Innovation by TRIZ"

วันที่ 13-20 ตุลาคม 2550

สมาชิก 65,000 บาท บุคคลทั่วไป 75,000 บาท
http://trizit.org/upload/sm1.JPG.

ตอบ: ทัศนศึกษาดูงานด้าน TRIZ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
โดย Trizit B - พุธ, 20 มิถุนายน 2007, 09:01PM
 

ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบขวาบน