ตอบ: ปฐมบทแห่ง "ล็อกล้อ" เจ้าปัญหา กับนิยายรักของตร.จร.
โดย Trizit B - เสาร์, 25 กรกฎาคม 2015, 08:49AM
  เรื่องที่ล็อกล้อได้ถูกนำไปเป็นหัวข้อในการปรับปรุงจนได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมา

http://trizthailand.com/elearning2/mod/forum/discuss.php?d=78