ตอบ: อยากรู้การทำดินวิทยาศาสตร์จากเจลลาติน
โดย Trizit B - อาทิตย์, 10 มิถุนายน 2007, 08:59PM
 

คงต้องรอผู้รู้มาตอบนะครับ

ขอตอบในเชิงของ TRIZ ว่า   นอกจากอัลต์ชูลเลอร์จะคิดค้นเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆแล้ว     ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้รีซอร์สและเอ็ฟเฟ็ก(Effects)ไปแก้ปัญหาหรือให้บรรลุฟังก์ชันที่ต้องการ

คำถามของคุณมีลักษณะใกล้เคียงกับอันหลัง   คือ ต้องการหาเอ็ฟเฟ็กอะไรบางอย่างเพื่อไปสร้างฟังก์ชันของดิน  ซึ่ง ฟังก์ชันของดินที่ว่าค่อนข้างกว้าง   อาจต้องระบุให้ชัดเจนกว่านี้  เช่น ใช้ยึดต้นไม้   ให้น้ำเลี้ยงต้นไม้ได้สะดวก  คุณอาจจะได้คำตอบ  เป็น  เจลลาติน  โพลิเมอร์  หรือ ปลูกพืชโดยใช้น้ำแทนดิน ฯลฯ แล้วแต่ว่า จะมีใครค้นพบเอ็ฟเฟ็กอะไรที่เอามาใช้ทำประโยชน์ได้

หรือลองไปถามที่ห้องครูอาจารย์  ในเว็บ www.vcharkarn.com  ดูนะครับ