รายชื่อผู้ฟังบรรยาย
โดย ??????????? ???????? - ศุกร์, 8 มิถุนายน 2007, 05:34PM
 

วันนี้ไป 8/6/50 ไปฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยใช้ TRIZ โดย ผศ. ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์ ทำให้รู้ว่าการพัฒนาความคิดนั้น

ห้ามหยุดนิ่ง เพราะทุกวันนี้มักจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เพื่อนๆพี่ๆที่ไปฟังกันวันนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่ อยากสนับสนุนให้เด็กไทย

อ่านหนังสือมากๆ คิดให้เป็นจะได้นำมาสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป

(ที่เมืองทองธานี จะมีการออก Exhibit ในการเชิญชวนเด็กไทยให้อ่านหนังสือ อย่าลืมชวนคนที่คุณรักไปนะคะ งานนี้จะปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น)ช่างคิด