ตอบ: การออกแบบเก้าอี้พกพาเอนกประสงค์
โดย Trizit B - อาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2007, 08:23PM
 

ถ้าลองเริ่มจาก การวิเคราะห์ปัญหา ระบุความขัดแย้ง  อาจได้ทำนองนี้

ต้องการเก้าอี้เอนกประสงค์ที่เล็กและเบา  ทำให้ความแข็งแรงลดน้อยลง

จับคู่ความขัดแย้งเป็น 8 ปริมาตร กับ 14 ความแข็งแรง  จะได้แนวทางในการแก้ปัญหา คือ

9. Preliminary anti-action

14. Spheroidality - Curvature

17. Another dimension

15. Dynamics

แต่ละข้อสามารถเอาไปคิดต่อได้มากทีเดียว  อย่างหลักการข้อที่ 15. Dynamics   ดูจะเป็นแนวทางนำไปสู่การออกแบบเก้าอี้เอนกประสงค์ในครั้งนี้   เพราะที่นั่งมีความเป็นพลวัตสูง   สามารถแปรเปลี่ยนรูปร่างไปหลายๆลักษณะ

หรือ จับคู่ความขัดแย้งเป็น 2 น้ำหนัก กับ 14 ความแข็งแรง  จะได้แนวทางในการแก้ปัญหา คือ

28. Mechanics substitution
 
2. Taking out

10. Preliminary action

27. Cheap short-living objects

อาจใช้แนวทางในการแก้ปัญหาหลักการข้อที่ 27. Cheap short-living objects ใช้แล้วทิ้ง  ซึ่งจะตรงกับเก้าอี้กระดาษ ของ ปูนซิเมนต์ฯบ้านเรา ตามที่คุณธนะศักดิ์บอกไว้

เปิดตารางจาก http://www.triz40.com/