ตอบ: เที่ยวไป ทริซไป ในเวียตนาม
โดย Trizit B - ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2007, 11:12PM
 

สิ่งที่ได้จากเวียตนามในครั้งนี้  คงสรุปได้ตามที่ รศ.ไว ได้กล่าวไว้ คือ

ได้เห็นชีวิตการต่อสู้ของชาวเวียตนามที่ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานัปการ

การใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  ทำงานร่วมกันอย่างสันติสุข  ไม่เบียดเบียนกัน

และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

(http://www.bangkaew.com/elearning2/)