Triz สามารถแก้ปัญหาด้าน Financial ได้มั้ยครับ
โดย Nattapong Tanasanpadungkit - จันทร์, 30 เมษายน 2007, 08:38AM
  Triz สามารถแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมได้ดีอย่างน่าสนใจมากครับ ผมสงสัยว่าแล้วปัญหาคู่ความขัดแย้งด้านอื่นๆที่เป็นลักษณะ Trade-off เช่น financial ที่มีปัญหาเรื่อง High risk high return ใช้ Triz แก้ได้มั้ยครับ ผมถามเผื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต แต่อยู่ในวงการอื่นๆครับ จะได้ขยายวง Triz community ออกไปเป็นประโยชน์ในวงกว้างครับ
ตอบ: Triz สามารถแก้ปัญหาด้าน Financial ได้มั้ยครับ
โดย Tanasak Pheunghua - จันทร์, 30 เมษายน 2007, 02:44PM
 

ไปที่ trizjournal.com

หางานของ darren mann

หรือไปหาหนังสือ Design for Six Sigma for Service จะมี Business matrix อยู่

แต่คำเตือน

ผมมอง Triz ฝั่ง business เป็นการ "ล้อ" อย่างที่ อาจารย์บางท่าน กล่าวไว้เมื่อปีที่แล้ว

ไม่แน่ใจในการนำไปใช้ได้จริงนะครับ

ตอบ: Triz สามารถแก้ปัญหาด้าน Financial ได้มั้ยครับ
โดย Nattapong Tanasanpadungkit - พุธ, 2 พฤษภาคม 2007, 10:31AM
 

ขอบคุณคุณ Tanasak Pheunghua มากครับ ปัญหา High risk high return เป็นความขัดแย้งในแง่ที่ว่าต้องการ return สูง(ด้านดี) และต้องการให้มีผลลบน้อยคือไม่ต้องการ High risk แบบนี้ดูมั้ยเป็นการแก้ความขัดแย้งนะครับ แต่ผมเปิดตารางการแก้ปัญหาไม่ถูกครับอาจเป็นเพราะว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนปัญหารูปธรรมให้เป็นนามธรรมไม่ได้ครับ อาจารย์ช่วยทีครับ

ตอบ: Triz สามารถแก้ปัญหาด้าน Financial ได้มั้ยครับ
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2007, 01:21PM
 

มีผู้พยายามแปลงลักษณะสมบัติ 39 อย่าง และ หลักการ 40 ข้อ ให้มีเนื้อหาในเชิงบริหารอยู่เหมือนกัน    แต่ยังไม่ปรากฏชัดเจน    คงขาดข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ทำตารางแมทริกซ์ความขัดแย้ง   ไม่เหมือนการแก้ปัญหาทางเทคนิค  ที่สามารถนำข้อมูลสิทธิบัตรมาวิเคราะห์ทำตารางแมทริกซ์ความขัดแย้ง  

มีหลายคนพยายามใช้ลักษณะสมบัติ 39 อย่าง และ หลักการ 40 ข้อของ TRIZ ไปตีความประยุกต์ใช้ในเชิงบริหาร  แต่ค่อนข้างจะขึ้นกับการตีความของแต่ละคน   อย่างโจทย์ที่คุณตั้งมา  มองได้ว่า เป็นความขัดแย้งในแง่ที่ว่าต้องการ return สูง(ด้านดี) และแต่มีผลลบออกมาคือ High risk

return สูง  --->  39. ผลิตภาพ
High risk   --->  30. ปัจจัยอันตรายซึ่งกระทำต่อวัตถุ

เมื่อลองไปเปิดตารางแมทริกซ์ความขัดแย้ง จะได้ หลักการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาดังนี้คือ

22. เปลี่ยนอันตรายให้เป็นประโยชน์          --->  เอา iTV ไปทำทีวีเสรี 

35. การแปลงคุณสมบัติ                         --->  เอาเงินไปฟอกที่หมู่เกาะเวอร์จิน

13. ทำกลับทิศทาง (กลับหัวกลับหาง)       --->  ซื้อหุ้นเมื่อหุ้นตก

24. ใช้ตัวกลาง                                    --->  ใช้โบรคเกอร์ที่เชี่ยวชาญ 

 ใครจะจับคู่ความขัดแย้งเป็นอย่างอื่น  หรือ จะตีความหลักการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นอย่างอื่น  ก็ลองดูนะครับ    คงใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้บ้าง

ตอบ: Triz สามารถแก้ปัญหาด้าน Financial ได้มั้ยครับ
โดย Natthapong Nanthasamroeng - ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2007, 07:49AM
 

High Risk - High Return ยังไม่น่าใช่คู่ความขัดแย้งนะครับ เหมือนเป็นสัจธรรมยังไงไม่รู้ ผมทดลองเปลี่ยนระดับของปัญหา High Risk - High Return ในทาง Financial ออกมาได้ประมาณนี้ครับ

คุณลักษณะที่ต้องการ : ผลตอบแทนทางการเงิน (ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก, Output/Input > 1)

คุณลักษณะที่ไม่ต้องการ : ความสูญเสีย (เสียเงิน, เสียเวลา,เสียใจ เห็นด้วย)

เมื่อลองพิจารณาดูจะพบว่า "ผลตอบแทนทางการเงิน" มีความคล้ายคลึงกับ "ประสิทธิภาพ" ในทางเทคนิค แต่คำว่า "ประสิทธิภาพ" หรือ Efficiency นั้นไม่มีใน Contradiction Matrix ครับ คำที่ใกล้เคียงน่าจะเป็น "ผลิตภาพ" หรือ Productivity (39)

ส่วน "ความสูญเสีย" (Loss) นั้นในตาราง Contradiction Matrix มีหลายตัวด้วยกัน คือ Loss of energy (22), Loss of a substance(23), Loss of an information(24) และ Loss of time(25)

ด้วยความด้อยประสบการณ์ ผมไม่ตัดอะไรทิ้งละกันนะครับ เปิดตารางแล้วจะได้หลักการในการแก้ปัญหาดังนี้ครับ

Productivity vs Loss of energy = 28, 10, 29, 35

Productivity vs Loss of a substance = 28, 10, 35, 23

Productivity vs Loss of an information = 13, 15, 23

Productivity vs Loss of time = ไม่มี

จากนั้น ลองมาดูทีละหลักการ ซึ่งผมอ้างอิงจาก "40 Inventive (Business) Principles" ที่เขียนโดย Darrell Mann กับ Ellen Domb ครับ

หลักการที่ 10 : Prior Action เช่น การศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน, การเตรียมการก่อนการลงทุนอย่างรอบคอบ

หลักการที่ 13 : Do it in Reverse เช่น พิจารณาลงทุนโดยดูที่ความเสี่ยงก่อนที่จะดูเรื่องผลตอบแทน, ช้อนหุ้นเมื่อมีข่าวร้าย(ชาวบ้านเทขาย-เราซื้อ)/ขายหุ้นเมื่อมีข่าวดี (ชาวบ้านแห่ซื้อ-เราเทขาย)

หลักการที่ 15: Dynamicity เช่น ออกแบบพอร์ตการลงทุนให้ flexible, สร้างระบบในการติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นในพอร์ตได้แบบ Real-Time

หลักการที่ 23 : Feedback เช่น ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Candle Stick, ติดตามข่าวสารด้านการลงทุน หรือ อ่านรายงานผลการประกอบการของบริษัทที่ลงทุนไป

หลักการที่ 28 : Replacement of mechanical System เช่น ทำ internet trading แทนการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์, ติดตามความเคลื่อนไหวในพอร์ตผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ PDA

หลักการที่ 29 : Pneumatic or Hydraulic Construction อันนี้ Darrell Mann บอกว่าให้ใช้หลักการของ "ของไหล" มาใช้ในการบริหารจัดการ พอดีกันกับในทางการเงินเรามีคำว่า " Liquidity" หรือสภาพคล่องอยู่ ก็น่าจะหมายถึงการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้มีสภาพคล่อง หรือเลือกลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง

พอได้ไหมครับ? อาย

ตอบ: Triz สามารถแก้ปัญหาด้าน Financial ได้มั้ยครับ
โดย Tanasak Pheunghua - ศุกร์, 4 พฤษภาคม 2007, 11:15PM
 

ตาโต ยิ้ม ช่างคิด

เยี่ยมเลยครับ ทว่า มี Matrix เฉพาะ ที่ Mann ทำเลียนแบบมาเหมือนกัน เป็น 31*31 Parameters ลองหาดูนะครับ