มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Nattapong Tanasanpadungkit - ศุกร์, 20 เมษายน 2007, 01:33PM
 
แกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่วทำให้น้ำมันที่หล่อลื่นมอเตอร์ไหลลงไปปนกับตัวสินค้าในถังปั่นจะป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลลงในถังปั่นได้อย่างไรครับ
ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Tanasak Pheunghua - ศุกร์, 20 เมษายน 2007, 07:52PM
 

เดี๋ยวคงมีผู้มาช่วยตอบ ขอเลี่ยงตอบแบบผู้เชี่ยวชาญหรือใช้ความสามารถหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับ

แต่ผมขอช่วยแบบเป็นลำดับนะครับ

ระบบในอุดมคติ อยากให้ระบบนี้เป็นอย่างไร เช่น

  • ใส่น้ำมันอย่างไรก็ไม่มีน้ำมันไหลออกมา
  • ไหลออกมาอย่างไร ก็ไม่มีทางลงไปปนในถัง
  • ....

Ideality เป็นเป้าหมาย หรือหลักชัยในการประดิษฐ์ครับ ตั้งดี ก็ไปได้ดีครับ

และเข้าไปดูปัญหาโดย ผมลองเขียน Su-Field แล้วแต่มีหลายจุดที่เดาปัญหาเอง ต้องรบกวนเพิ่มรายละเอียดเช่น

  1. น้ำมันไหลลงมาตอนกำลังหมุน หรือตอนหยุดนิ่ง
  2. แบริ่งเป็นแบบไหนครับ ไม่มีซีลใช่มั้ยครับ
  3. หมุนเร็วเท่าไหร่ น้ำมันหนืดเท่าไหร่ มอเตอร์อยู่สูงจากถังผสมเท่าไหร่

คือถ้าจะทำ problem formulation (definition ก็ได้) ก็ควรจะมองเห็น Resouce & effect ให้ครบ และเตรียมสร้าง Su-Field

คำถามที่ผมถามก็เพื่อระบุเจ้า Function/Action และ Resource & effect ให้ถูกตามประเด็นปัญหา

หากการไหลเกิดจาก ตัวน้ำมันเอง หรือ หากการไหลของน้ำมันเกิดจาก effect ของการหมุน หรือ ความร้อน แนวโน้มการพัฒนาจะไปในทิศทาง Eliminate Harmful

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากน้ำมันเอง Object อื่น หรือ Effect อื่นๆ เช่น มัน Harm จาก Temp ก็เปลี่ยนไปหล่อลื่นโดย จารบี อันนี้ เป็น Transformation of Properties

หรือ หากมองปัญหาว่า เกิดการไหลทุกครั้งที่มีการหมุน ไม่หมุนก็ไม่ไหล

อาจจะมองพื้นๆได้ว่า เป็นความขัดแย้งเชิงเทคนิค (จะได้มีกำลังใจครับ และไม่มองว่า TRIZ ยาก) เช่น ต้องการ (9) ความเร็ว ทำให้เกิดลักษณะที่ด้อยลง(23) สูญเสียสสาร

ได้คำตอบว่า

10 กระทำก่อน (นึกไม่ออกครับ)

13 กลับหัวกลับหาง >> อันนี้แก้ได้แน่ แต่อาจเกิดปัญหาอื่นๆ

28 ทดแทนระบบเชิงกลด้วยระบบอื่น  >> ใช้ Air Bearing แทน Ball Bearing

38 Accelerated Oxidation (นึกไม่ออกเช่นกันครับ)

หรือมอง (9) ความเร็ว vs (7) ปริมาตรของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่

เลขที่ออกคือ

7  ซ้อนกัน  >> เข้าท่าแฮะ ใช้เพลาหมุนโดยมีท่อหุ้ม ปลายท่อด้านล่างปิด เอาไว้อุ้มน้ำมัน ด้านขยายจนหุ้มเบ้ามอเตอร์เพื่อให้น้ำมันไหลลงท่อ

29 Pheumatic

34 Reject/Regenerate

กัดฟัน


ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Trizit B - เสาร์, 21 เมษายน 2007, 09:44AM
 

ลองพิจารณาลักษณะของปัญหาเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของปัญหาประเภทต่างๆ  ดังนี้

 

    ลักษณะของปัญหาที่รู้อยู่แล้ว 2 ประเภท

    ① รู้อย่างชัดเจนว่าโจทย์คืออะไร แต่ไม่พบวิธีการแก้ปัญหา

    ② รู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น   แต่ไม่เข้าใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หรือจากกลไกอย่างไร

 

    ลักษณะของปัญหาที่ไม่รู้ 2 ประเภท

         ไม่เข้าใจว่าระบบเทคโนโลยีหรือส่วนย่อยในระบบจะมีสาเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่ยงขึ้นในอนาคตได้

    ④ ไม่เข้าใจว่าจะมีโอกาสอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีนั้นในอนาคต

             ผู้ที่เริ่มคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วย TRIZ ตามมุมมองนี้คือ Boris Slotin และ Ala Zuzuman แห่งบริษัท Ideation International   พวกเขาได้พัฒนาขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 อย่างดังต่อไปนี้ขึ้นมาให้สอดคล้องกับประเภทของปัญหาแต่ละอย่างในข้อ  ① ② ③ ④ ที่กล่าวมาข้างต้น คือ

 

    IPS (Invention Problem Solving การแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น)

    FA (Failure Analysis การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง)

    FP (Failure Prediction การคาดคะเนข้อบกพร่อง)

    DE (Directed Evolution   รูปแบบของวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี)

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 อย่างข้างต้นนี้   เป็นตัวอย่างหนึ่งของ TRIZ ยุคใหม่ (Contemporary TRIZ) 

             ปัญหาข้อนี้  จะสอดคล้องกับข้อ 2 

             FA จะพิจารณาว่าทำอย่างไรจึงทำให้เกิดข้อบกพร่องได้ คือค้นหาวิธีที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง เนื่องจากความรู้ที่สะสมมาใน TRIZ ยุคดั้งเดิมจะมีประโยชน์ในการหาวิธีทำให้มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่าง ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการหาวิธีที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องได้เช่นกัน

             ลองคิดกลับดูนะครับ  ว่า  ทำอย่างไร จึงจะทำให้น้ำมันรั่วออกมาได้

รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่แนะนำใน http://www.bangkaew.org/elearning/mod/forum/discuss.php?d=77

ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Trizit B - เสาร์, 21 เมษายน 2007, 09:51AM
 

หรือ จะมองในเชิงของทรัพยากรก็ได้    ในแนวคิดพื้นฐานของ TRIZ   มีอยู่ข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร ดังนี้


5) ทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้ระบบวิวัฒนาการไป

เมื่อมองจากทางด้านปัจจัยวัตถุดิบ อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใดก็ตาม วิวัฒนาการของระบบจะถูกสร้างขึ้นมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่แต่เดิมนั้นไม่ถูกนำมาใช้ (อย่างพอเพียง)

การค้นหาทรัพยากร จะทำให้เห็นกลไกการเกิดปัญหาหรือสาเหตุของข้อบกพร่อง (Failure) ที่เกิดขึ้นในระบบอย่างความชัดเจนมากขึ้น   นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจสอบความเสี่ยงที่แฝงเร้นอยู่ในระบบได้  ในกรณีเช่นนี้  เราสามารถพิจารณาจากทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของข้อบกพร่องได้

ตัวอย่าง :  ปัญหาน้ำมันรั่ว  เกิดขึ้นจากทรัพยากร 3 อย่างต่อไปนี้คือ “น้ำมัน”,  “แรงที่กระทำต่อน้ำมัน”,  “ช่องทางที่น้ำมันรั่วออกมา”  ทรัพยากรเหล่านี้มีอยู่ ณ ที่ใดบ้าง  ถ้าเราสามารถตรวจสอบให้ชัดเจนได้  ก็จะสามารถเข้าใจถึงกลไกของการเกิดน้ำมันรั่วได้

จาก http://www.bangkaew.org/elearning/mod/forum/discuss.php?d=77

ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Chatchai Lowsophonkul - ศุกร์, 27 เมษายน 2007, 08:54AM
 

13 กลับหัวกลับหาง >> กลับแค่ 90 องศา และเลื่อนออกมาอีกหน่อย

28 ทดแทนระบบเชิงกลด้วยระบบอื่น  >> ใช้ Motor แบบ Food Grade Type ครับ ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหาร


ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Jaran Sabseree - พุธ, 9 พฤษภาคม 2007, 12:15PM
 

ผมใช้ โField เพื่อส่งถ่ายการหมุนแทน mech. ครับ

ให้ใบพัดมีแม่เหล็กอยู่ข้างใน แล้วมอเตอร์มีเหล็กหรือแม่เหล็กหมุนอยู่ด้านนอกโดยไม่ไม่ก้านเพลาจุ่มลงไปในสารละลาย

ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย Wison Bunsangsuk - พุธ, 9 พฤษภาคม 2007, 04:46PM
 

เห็นคนตอบกันเยอะ ขอตอบแบบมวยวัดลูกทุ่งดูบ้าง  คงไม่ตรงที่ถามนัก คิดว่าหลุดไปไกลเลยแหละ

เวลาเจอปัญหา ผมมักชอบคิดฟุ้งซ่านว่ามีวิธีอื่นที่ใช้แทนวิธีที่ใช้อยู่ได้ไหม
ในที่นี้วัตถุประสงค์ คือการปั่น การผสม
มองลึกลงไปอีก น่าจะพบว่า key ของการปั่นคือทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารที่ต้องการผสม

ระบบควรจะประกอบด้วย 1) สาร A, B,.. ที่ต้องการผสม   2) container   3) ตัวกลาง ที่ถ่ายพลังงานเข้ามากระทำยัง A,B,.. เพื่อให้เกิดการ mix หรือทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารที่จะผสม

กรณีที่ตัวกลางเป็นวัสดุที่จับต้องได้  อันนี้ชัดแจ๋วมาก เช่นมีตัวกวน ใบพัด  รูปแบบตัวกลางก็หลากหลาย ชนิดของแหล่งพลังงานและการส่งผ่านพลังงานก็หลากหลาย ตั้งแต่ใช้มือจับไม้คน ใช้ motor ติดใบกวนแบบรูปของ จขกท   หรือสลับลงล่าง ก็เป็นแบบ blender ปั่นน้ำผลไม้ ก็คงไม่มีน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีหยดไปผสมสาร   หรือจะเอาแบบคุณ jaran ที่ใช้ ตัวกลางเป็นแม่เหล็กก็เจ๋ง  

กรณีที่ตัวกลาง เป็น nothing หรือวัสดุที่จับต้องไม่ได้  ที่นิยมคือ air ก็เช่นการส่ง compressed air ทำให้เกิด agitation นำไปสู่การ mix ได้

กรณีที่ใช้ field เลย ไม่ต้องมีตัวกลาง (แบบนี้น่าจะลดการปนเปื้อนดีที่สุด) เช่น
- ให้มัน flow ไปเรื่อยๆ แล้วผสมกันในระหว่าง flow
- การใช้ thermal ช่วย ทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น หรือ viscosity ลดลง
- ใช้คลื่นเสียง เช่น ultrasonic ทำให้เกิดการ agitation
- ใช้การ vibration, shake เขย่าครับ  basic สุดๆ
- อีกอันเป็นการใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์  อันนี้เคยใช้ในสมัยทำงานโรงงาน เป็นตัว mix solder paste  โดยให้ container หมุนรอบตัวเองพร้อมๆกับหมุนรอบ center อันนึง

ฯลฯ  คงมีตัวอย่างอีกมากมาย แล้วแต่จะจินตนาการได้

เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา เลยเรียบเรียงความคิดไม่ค่อยได้เรื่อง ต้องขออภัยครับ  สรุปคือหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้สารที่ต้องการผสมเกิดการเคลื่อนที่แบบไม่เป็นระเบียบภายใน container  คงมีซักวิธีที่เหมาะกับคุณสมบัติของสารของ จขกท และคงไม่ทำให้เกิดการ contamination

ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย PHUKONG Boonchai - จันทร์, 4 มิถุนายน 2007, 08:07AM
 

ลองใช้เจ้า Static  Mixer  ดูครับใช้ เราสามารถ  Mixed   ไปพร้อมๆ กับการ  Flow  ประหยัดเวลา และยังสามารถขจัดปัญหาเรื่องของ Contaminate ใน Product 

*** ส่วนวัสดุสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ Product ที่เราต้องการ มีทั้ง  PE และ Stainless  ครับ

 

ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย - พุธ, 11 กรกฎาคม 2007, 02:53PM
 

แน่ใจว่าเป็นน้ำมันจากมอเตอร์? ปกติใช้จารบีนะครับ

น่าจะเป็นน้ำมันจาก gearbox มากกว่า เพราะต้องทดรอบก่อนส่งให้ใบพัด คงไม่ใช้รอบของมอเตอร์ที่ 1500 หรือ 3000 rpm หรอก

เปลี่ยน seal ของ bearing gearbox ตามอายุ ก็แก้ได้ครับ

เพราะปกติ น้ำมันไม่ควรรั่วจากเครื่องจักรใดก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่รถยนต์ของเรายิ้ม

ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2007, 12:31PM
  เปลี่ยนใช้มอเตอร์ที่มี ซีล ในตัว หรือ แก้ไขปรับปรุงใส่ ซีลเข้าในระบบ
ใช้ซีลยาง หรือเปลี่ยนกลไกการขับ แล้วใช้ตุ๊กตาที่มีซิล
ตอบ: มีปัญหาเรื่องแกนใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่ใช้ในการปั่นผสมมีน้ำมันรั่ว
โดย พงษ์เทพ พันธ์วงค์ - ศุกร์, 5 มิถุนายน 2009, 03:38PM
 

ผมขอตอบในกรณีที่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาน้ำมันรั่วจากชุด Gear motor ละกันนะครับ
1. หากต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าน้ำมันหยดไม่มากนัก ก็ทำได้โดยการใช้เป็นผ้าหรือวัสดุที่ดูดซับน้ำมันได้ดีพันไปก่อน เพื่อชะลอให้มีเวลาวทำชุดปรับปรุง
2. ทำชุดถาดรองน้ำมันติดกับชุดเพลาใบพัดกวน แต่ต้องดูรอบการกวนว่าสูงจะอาจทำให้น้ำมันกระเด็นออกนอกถาดได้หรือเปล่า หรืออาจจะใส่วัสดุที่ดูดซับน้ำมันได้ดีช่วยอีกที
3.แยกชุด Gear motor ออกนอกถัง แล้วขับด้วยสายพานแทน แต่อาจจะต้องมีถาดสำหรับป้องกันเศษสายพานที่สึกออกมา ซึ่งการป้องกันง่ายกว่าน้ำมันที่ไหลลงมาตามเพลา
4.ใช้การกวนแบบเพลาเฉียง แล้วค่อยหาอุปกรณ์บังคับน้ำมันให้ไหลไปทางอื่น
5. เปลี่ยนเป็นใช้การผสมโดยใช้ปั๊มไหลวนแทน แต่ต้องดูคุณสมบัติของสาร และการกัดกร่อนอีกที