ตอบ: เราจะสามารถใช้ TRIZร่วมกับการทำองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างครับ
โดย Jaran Sabseree - พุธ, 9 พฤษภาคม 2007, 12:22PM
 

ใช้ TRIZ เป็นองค์ความรู้และสร้างความรู้ใหม่ครับ