ตอบ: ประสบการณ์ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับ Product and Process Innovation by TRIZ
โดย Trizit B - พุธ, 7 กุมภาพันธ์ 2007, 04:47PM
 

ที่ไบเทค  จะเป็นการบรรยายให้เห็นภาพรวมของ TRIZ ให้กับสมาชิกของ BOI เขาเป็นสปอนเซอร์ เป็นเวลาครึ่งวัน

ส่วนที่ สสท. เป็นการเล่าประสบการณ์การไปดูงานที่ญี่ปุ่นโดยสมาชิกเป็นเวลาทั้งวัน