ตอบ: Patent
โดย maew wat - พฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2006, 11:19PM
 

ขอเพิ่มเติมครับ

ค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรรมวิธี คำขอละ 500 (20ปี)

ค่าธรรมเนียมอนุสิทธิบัตร                           คำขอละ 250 (10ปี)

ค่าธรรมเนียมออกแบบผลิตภัณฑ์                คำขอละ 250 (10ปี) 

สงสัยอะไรสอบถามได้นะครับที่  watmaew@hotmail.com