ตอบ: เราจะมีวิธีการในการหาความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในห้องอบความร้อนได้อย่างไร?
โดย - ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2007, 01:30PM
 

ข้อแนะนำ ไม่ต้องวัด

ให้เพิ่มกระแสอากาศ ไหล วน (convection) ในห้องอบ