ตอบ: นิดนึง ครับ ไฟสูงที่แยงตาเราตอนกลางคืน
โดย - พุธ, 1 เมษายน 2009, 05:25PM
  Improve Parameter        : ความสว่าง
Getting worst parameter :  อันตราย

metrix
19 กระทำเป็นจังหวะ
32 เปลี่ยนสี
35 การเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติ
39 สภาพแวดล้อม

หลักการที่ 35 กระทำเป็นจังหวะ
เราสามารถสลับไฟต่ำเวลามีรถสวน และไฟสูงเวลาไม่มีรถสวน

หลักการที่ 32 การเปลี่ยนสี
เปลี่ยนสีตอนมืดที่มองไม่เห็น เป็นสีอื่นซะ เช่นแว่น Nigh Vision

หลักการที่ 35 การเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติ
ต้องเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอย่างที่ทำให้ตาเรามองเห็นได้ขณะไฟต่ำต้องบอกก่อน
ว่าการที่คนเราสามารง
ถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะ แสกระทบวัตถุ และแสงจากวัตถุ
สะท้อนเข้าสู่ดวงตา ซึ่งก็หมายความว่าที่เรามองไม่เห็นตอนกลางคืนเพราะเราไม่
เห็นแสงที่สะท้อนจากวัตถุ ซึ่งเราอาจจะใช้ตัวช่วยเท่าที่นึกออกตอนนี้คือ เพื่มการ
ส่องสว่างลักซ์ LUX ซึ่งค่าการส่องสว่างจะเพิ่มขึ้นจาก
1.ระยะห่างจากวัตถุ กับแหล่งกำเนิดแสงสว่าง
2.ความเข้มแสงของแหล่งกำเนิด
3.มุมตกกระทบของรังสีแสง
เช่น
-อาจ Design หลอดไฟให้ยื่นจากตัวรถ ( เหมือนรถประหลาด ไม่แนะนำ )
-การเปลี่ยนแปลงสารที่ฉาบหน้าหลอดไฟ หรือ เพิ่มจำนวนหลอดไฟ เพื่อ
เพิ่มความเข้มของแหล่งกำเนิด
-Sport Light สาดจากหลังคา กดมุมลงไม่ให้เข้ากระจกมองหลังคันหน้า
และเข้าตารถสวน และมีฝาครอบเพื่อกำหนดทิศทางแสงไม่ให้กระจายไปเข้าตา
รถที่สวนมา

หลักการที่ 39 สภาพแวดล้อม
ีในเมื่อสภาพแวดล้อมมืดทำให้เรามองไม่เห็นทาง ก็ทำให้สภาพแวดล้อมสว่างซะ
เช่น ไฟข้างทาง สีสะท้อนแสงทาที่วัตถุ