ตอบ: จะผสมของไหล 2 ชนิดที่ไหลอยู่ท่อเดียวกันให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดได้อย่างไร
โดย สมศักดิ์ เสนาอัมพรฃัย - จันทร์, 28 กันยายน 2009, 10:09AM
  บิดเกลียวแค่ 90 องศาด้านซ้าย ของเหลวจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนที่หมุนซ้าย 90 องศา

อันต่อมาบิดเกลียว 90 องศาด้านขวาของเหลวสองส่วนจะถูกตัดแบ่งเป็นสี่ส่วน
และโดนบังคับให้หมุนขวา ซึ่งเปรียบเสมือนกับการกวน

ดังนั้นถ้าทำใบบิดเกลียว 10 อัน

ของเหลวจะถูกตัดแบ่งเป็นจำนวน 2^10 = 1024 ครั้ง