TRIZ Workshop Seminar
โดย Trizit B - อังคาร, 5 เมษายน 2011, 09:26AM
 
บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย TRIZ ( Theory of Inventive Problem Solving )
ที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวอยุธยา
เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมา
ตอบ: TRIZ Workshop Seminar
โดย Trizit B - อังคาร, 5 เมษายน 2011, 09:29AM
 
ต้องขอชมว่าทุกกลุ่มได้พยายามคิดหาโจทย์หน้างาน (Genba) มาใช้เป็นหัวข้อในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์