การจัดวางลังสินค้าที่มีขนาดความสูงมากกว่าปกติ
โดย ? ???????? - พุธ, 2 กุมภาพันธ์ 2011, 09:03AM
 

สภาพปัจจุบัน

1. สินค้ามีลักษณะเป็นลังกระดาษ หลังจากบรรจุสินค้าจะมีน้ำหนัก 3 kg/กล่อง

2.จำเป็นต้องจัดวางบน pallet (1x1 m) ซึ่งจะจัดวางได้  8 กล่อง/ชั้น โดยต้องวางจำนวน 7 ชั้น โดยการยกในลักษณะของการเทิร์นขึ้นบ่า สำหรับ 2 ชั้นบนสุด

ข้อจำกัด

1. ใน 1 pallet ต้องวาง  56 ลัง เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่และการให้ lot number

2. ห้ามขุดเจาะพื้นที่

ปัญหา

1. เมื่อพนักงานจะวางในชั้นที่ 6,7 จะต้องยกสินค้าสูงเหนือศรีษะแล้วดันเข้าไป ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อ

จากข้อมูลข้างต้น พอจะแนะนำตามหลักการของ triz ได้ไหมครับ ตอนแรกว่าจะใช้ table lifter แบบขุดหลุมเพราะน่าจะง่ายดี และตรงจุด แต่ติดข้อจำกัดข้างต้นคือห้ามขุดเจาะพื้นที่ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ด้วยครับ

ตอบ: การจัดวางลังสินค้าที่มีขนาดความสูงมากกว่าปกติ
โดย Trizit B - อังคาร, 8 กุมภาพันธ์ 2011, 03:48PM
  ยังมองภาพไม่ชัดเจนนักว่า 1 pallet ต้องวาง 56 ลัง pallet (1x1 m) ซึ่งจะจัดวางได้ 8 กล่อง/ชั้น โดยต้องวางจำนวน 7 ชั้น เป็นอย่างไร ถ้าลองสเก็ตช์ให้ดูหน่อย จะช่วยให้เพื่อนสมาชิกเกิดความเข้าใจมากขึ้น

ชั้นที่ 6,7 จะต้องยกสินค้าสูงเหนือศรีษะแล้วดันเข้าไป ทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อ

ชั้นที่ 1,2 ต้องก้มลงดันสินค้า ทำให้ปวดเอวหรือเปล่าครับ

ถ้าลองไล่หลักการของ triz 40 ข้อ ก็น่าจะมีบางข้อที่ทำให้เกิดไอเดียไปแก้ปัญหาการเจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อได้ เช่น

ใช้หลักการการคานน้ำหนัก ตัวอย่าง หารอกมาช่วย

ใช้หลักการนิวเมติก ตัวอย่าง ใช้ลมอัดช่วยยก

ฯลฯ

เป็นต้น