ตอบ: จะแบ่งเค็กยังไง ให้ลงตัว
โดย Trizit B - จันทร์, 20 เมษายน 2015, 07:48AM
  solution at https://www.youtube.com/watch?v=gMSEtAn7n1w

inventive principle 17 : transfer to the new dimension