ตอบ: คุณใช้สมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวามากกว่ากัน
โดย พงษ์เทพ พันธ์วงค์ - ศุกร์, 5 มิถุนายน 2009, 08:01AM
 

การบังคับการหมุนของภาพ ขึ้นกับการบังคับจินตนาการของ frame ภาพของแขนหรือขาที่กำลังผ่านตัวหรือขาที่เป็นจุดหมุน หากช่วงที่แขนหรือขากำลังผ่านจุดหมุน เราพยายามคิด frame ภาพว่าแขนหรือขาอ้อมผ่านด้านหลังต่อเนื่องสักระยะ ก็จะได้เป็นการหมุนทวนเข็ม แต่หากพยายามคิดว่าแขนหรือขาหมุนผ่านด้านหน้า ก็จะได้เป็นการหมุนตามเข็ม   และถ้าเราสังเกตที่เงาของขา ก็จะสรุปได้ว่าภาพนี้เป็นการทวนเข็ม