ตอบ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง TRIZ รุ่นที่ 2
โดย Trizit B - ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2008, 03:50PM
 

ตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องตะปูเรือใบ

ดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.bangkaew.org/elearning/mod/forum/discuss.php?d=86