ตอบ: ระบบในอุดมคติ(Ideality)
โดย Trizit B - เสาร์, 2 สิงหาคม 2008, 03:02PM
 

ถูกต้องครับ

เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรด้านสนามพลัง   โดยใช้พลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว&nbs p; มาแยกแยะเม็ดยา  ไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่ม   แถมลดต้นทุนของคนที่ต้องมาคอยตรวจสอบ   ระบบสามารถทำการตรวจสอบได้เองโดยไม่ต้องมีระบบ(ตรวจสอบ) & nbsp; จึงเรียกว่าระบบในอุดมคติ

บางคน อาจจะนึกถึงการตรวจสอบโดยการชั่งวัดน้ำหนักแล้วคัดแยกเม็ดยาที่ มีน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานออกไป  แต่ก็ไม่ใช่วิธีการที่ดี   เพราะถ้าเป้าหมายสุดท้าย  เราไม่ได้มีความต้องการทราบน้ำหนักของเม็ดยา   ต้องพยายามทำให้ความจำเป็นในการตรวจวัดหมดไป(ซึ่งเป็นคำตอบข้อห นึ่งใน 76 Standard Solutions)

Resource อีกอย่าง ก็คือ ข้อมูล (Information)  ถ้าเรารู้องค์ประกอบเกียวกับเม็ดยา เช่น รู้ว่ามีธาตุเหล็กอยู่  เราอาจใช้ Effects ของแรงแม่เหล็กมาแก้ปัญหาได้เหมือนกัน