ตอบ: ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่อง TRIZ
โดย Trizit B - เสาร์, 2 สิงหาคม 2008, 02:22PM
 

TRIZ บนชั้นหนังสือแนะนำในร้านซีเอ็ด

http://www.se-ed.com/eshop/Book/BookDetail.aspx?No=9789742291730&TypeMCode=BK&ProdMCode=บธ