ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่อง TRIZ
โดย Trizit B - พฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2008, 10:00AM
 

ไปเยี่ยมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมา

ได้หนังสือรายงานประจำปีมา 1 เล่ม มีเรื่อง TRIZ ด้วย (http://www.nia.or.th/download/publication/annual2007.pdf)

ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่อง TRIZ


ตอบ: ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่อง TRIZ
โดย Trizit B - เสาร์, 2 สิงหาคม 2008, 02:22PM
 

TRIZ บนชั้นหนังสือแนะนำในร้านซีเอ็ด

http://www.se-ed.com/eshop/Book/BookDetail.aspx?No=9789742291730&TypeMCode=BK&ProdMCode=บธ