Titanic TRIZ: A Universal Case Study
โดย Trizit B - เสาร์, 5 กรกฎาคม 2008, 09:17PM
 

ไปเจอโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องเรือไตตานิคอับปางมา

ลองแก้ดูนะครับ  โดยใช้แนวทาง

1. The Ideal Final Result

2. The use of available resources

3. Technical contradictions and the 40 principles


ตอบ: Titanic TRIZ: A Universal Case Study
โดย Trizit B - เสาร์, 5 กรกฎาคม 2008, 09:19PM
 

Save the Titanic's Passengers and Crew มีปัญหาและข้อจำกัดอยู่ว่า

  - เรือ Titanic เพิ่งชนกับภูเขาน้ำเเข็ง 

 - เครื่องยนต์ยังคงสามารถเดินเครื่องได้ แต่อาจจะหยุดได้โดยไม่ทราบว่าตอนไหน

- กัปตันเดินเรือรู้ว่า เรือกำลังจะรั่วภายในเวลา 2 ชั่วโมง

 - เรือที่อยู่ใกล้ที่สุด สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ภายในเวลา 4 ชั่วโมง

 -มีเรือที่สามารถช่วยชีวิตในเวลาที่เรือแตกอยู่เพียง 1,178 คนแต่มีผู้โดยสารอยู่บนเรือ Titanic ถึง 2,224 คน

 - ใน North Atlantic ผู้คนสามารถมีชีวิตอยู่ในน้ำทะเลได้เพียง 4 นาที

 อยากทราบว่า Ideal Final Result ที่จะสามารถช่วยลดไม่ให้เกิดโศกวินาศกรรมครั้งนี้

โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ในสภาวะนั้น อาศัยหลักการของ ความขัดแย้งทางเทคนิค(Technical Contraditions) และ 40 Principles ของ TRIZ

จาก SphY http://www.managerroom.com/forums/forum_posts.asp?TID=4630&PN=1&TPN=1

ตอบ: Titanic TRIZ: A Universal Case Study
โดย Trizit B - เสาร์, 2 สิงหาคม 2008, 02:54PM
 

บังเอิญ ไปค้นเจอกระทู้ผ่านกูเกิ้ล   ขออนุญาตร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับ

ผมคิดว่า จำเป็นต้อง formulate ปัญหาให้ชัดเจนก่อน โดยดูที่ Ideal Final Result ที่ต้องการ

เราสามารถตั้ง Ideal Final Result ที่จะสามารถช่วยลดไม่ให้เกิดโศกวินาศกรรมครั้งนี้ ได้หลายอย่าง เช่น
-เรือหลบหลีกภูเขาน้ำแข็งได้เอง
-เรือชนภูเขาน้ำแข็งก็ไม่รั่ว
-เรือรั่วก็ไม่จม
-เรือจม  คนยังลอยได้
-คนจม  แต่ไม่ตาย

 Ideal Final Result แต่ละอย่าง  ก็จะพาเราไปสู่ปัญหาที่ต้องแก้ไขแตกต่างกัน  ซึ่ง TRIZ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความคิดเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

ในที่นี้  จะลองพยายามแก้ 2 ข้อสุดท้ายดู
-เรือจม  คนยังลอยได้
ลองพยายามหาคู่ความขัดแย้งดู ยกตัวอย่าง ว่า แรง(ในการว่ายน้ำ)จะขัดแย้งกับน้ำหนัก(ตัวของคนว่าย)  ไปเปิดตารางแมทริกซ์ความขัดแย้ง ข้อ 14. ความแข็งแรง ขัดแย้งกับ ข้อ 1. น้ำหนักของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่
จะได้หลักการข้อ 1. การแบ่งออกเป็นส่วนๆ (ทำเป็นส่วนย่อย)   ข้อ 8. การคานน้ำหนักกัน  ข้อ 40. วัสดุผสม  ข้อ 15. ความเป็นพลวัต
http://triz40.com/
เราสามารถนำหลักการที่ได้ไปสร้างสรรค์ไอเดียได้หลากหลาย เช่น ข้อ 8. การคานน้ำหนักกัน เป็นการใช้แรงลอยตัวของวัตถุอื่นมาช่วย  ทำให้เราสามารถคิดถึงทรัพยากร (Resources)ต่างๆที่มีอยู่ในตัวเรือที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างที ่หลายท่านแนะนำ
แต่การแก้ปัญหา  อาจจะไม่จบในครั้งเดียว  อาจจะจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาอื่นๆที่ตามมาอีก เช่น เรื่องความเย็นของน้ำจะทำให้แข็งตาย  ซึ่งสามารถใช้ TRIZ เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความคิดเพื่อการแก้ปัญหาได้อีกรอ บ

-คนจม  แต่ไม่ตาย
ในที่นี้  อาจคิดถึงการตายชั่วขณะ  แล้วฟื้นคืนกลับมาใหม่โดยใช้ Effects ของการแช่แข็ง  ซึ่งสามารถหาทรัพยากร(Resources)ที่มีอยู่ในระบบมาใช้ได้  คือ น้ำทะเลที่เย็นจัดที่อยู่ลึกลงไป   โดยหาทางถ่วงตัวเองให้จมลงไปในน้ำลึกๆ  แล้วรอให้คนมาพบศพในวันหลัง   พูดเล่น  แต่ก็เป็นไปได้นะครับ

ตอบ: Titanic TRIZ: A Universal Case Study
โดย nong zzzz - ศุกร์, 11 กรกฎาคม 2008, 03:11PM
 

สร้างเรือไตตานิกอีกลำภายในเวลาก่อนเรือจม ด้วยโฟม แล้วโอนถ่ายคนไปเรืออีกลำที่สร้างขึ้น  หรือใช้โฟมสร้างเป็นเกาะขนาดเล็กเลยเพื่อ เซฟชีวิตผู้โดยสาร

ตอบ: Titanic TRIZ: A Universal Case Study
โดย Trizit B - เสาร์, 2 สิงหาคม 2008, 02:53PM
  ไอเดียอาจสร้างขึ้นได้มากมายผ่านวิธีการของ TRIZ  แล้วเราค่อยไปผสมผสานไอเดียต่างๆเป็น Concepts ทางเลือกไว้   จากนั้นจึงนำ Concepts ต่างๆมาประเมินเพื่อหาแนวคิดที่เข้าใกล้ &n bsp; Ideal Final Result มากที่สุด

มีบ่อยครั้งที่ผมพบว่า ผู้เข้าอบรมมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว  และพยายามโยงหลักการของ TRIZ  ให้เข้ามาหาคำตอบที่ตนมี แทนที่จะบีบตัวเองให้คิดนอกกรอบต ามแนวทางของ  TRIZ   ซึ่งเราเรียกคำตอบที่อยู่ในใจนี้ว่า การยึดติดอยู่ในกรอบ หรือ Psychological Inertia

ที่ผมเขียนมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการสร้างไอเดียหนึ่ง

เราอาจสร้างไอเดียอื่นๆ จาก หลักการอื่น หรือ จาก คู่ความขัดแย้งอื่นได้อีกมาก เช่น
หลักการข้อ 1. การแบ่งออกเป็นส่วนๆ (ทำเป็นส่วนย่อย) --- ทำเรือในลักษณะโมดูลย์ที่แยกลอยได้ 
ข้อ 8. การคานน้ำหนักกัน  ---  ใช้บอลลูนช่วย
ข้อ 40. วัสดุผสม   --- ฉีดโฟมไปที่ภูเขาน้ำแข็ง 
ข้อ 15. ความเป็นพลวัต  ---  ทำบันไดแบบยืดหยุ่นใช้สไลด์ไปยังภูเขาน้ำแข็ง

ส่วนเรื่อง-คนจม  แต่ไม่ตาย  นั้น  อาจคิดถึง Effects อื่นๆ เช่น Effects ในการแปลง คาบอนไดอ็ออกไซด์ ให้เป็น อ็ออกซิเจน แบบที่เขาใช้กันในเรือดำน้ำ  เป็นต้น