ตอบ: SCG present on TRIZ Symposium 2007
โดย วิเชียร เสลาคุณ - อังคาร, 20 กรกฎาคม 2010, 10:24AM
 

ผมอยู่ SCG PAPER ไม่เห็นได้เรียนรู้เลยครับไปสัมมนาก็ไม่เคยได้ไป แต่ผมอ่านเอาจากคนที่ไปสัมมนาที่ญี่ปุ่นมาและที่ไปสัมมนา ส.ส.ท. ก็เข้าใจในระดับหนึ่งพอสมควรและได้เอาไปใช้ในกิจกรรม QC ด้วยทั้งๆที่ไม่ได้สัมมนา กลัวว่าจะผิดหลักการจาก TRIZ ต้องขออภัยผู้เป็นเจ้าของ TRIZ หรือผู้เผยแพร่วิชานี้ที่ผมเอามาอ่านเอง เว็บนี้ผมก็หาเอาเองด้วยนะครับกะว่าต้องมีครับก็เลยสมัครเป็นสมาชิกไว้บำรุงสมองสักหน่อยส่วนใหญ่ผมจะเปรียบเทียบของที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดว่ามันอยู่ในหลักการ TRIZ ข้อใดพยายามฝึกมอง ไม่ว่าโฆษณาหรือสิ่งของที่เห็น ผมว่า TRIZ อยู่ใกล้ตัวเรา TRIZ เป็นผู้ชี้แนวทางเหมือนวิชาทางศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าชี้แนวทางการดับทุกข์เลยเพียงแต่ว่า TRIZ ดับทุกข์ที่เห็นเป็นรูปซะมากกว่าครับ

จากที่อ่านมา TRIZ เข้ามาสู่ปูนซีเมนต์ปี 2007-2008 จากเห็นหน้านี้นะครับผมว่ามาถึงผมหรือน้องๆฝ่ายปฏิบัติการนี้ล่าช้ามากไป ล้าหลังมากเลย ถ้ามาเร็วกว่านี้คงไม่ต้องอาศัยผังก้างปลามากไปหน่อยจริงไหมครับ