ตอบ: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดย - อังคาร, 6 พฤศจิกายน 2007, 03:34PM
  ข้อ12 รูปร่าง ในปัจจัยทางด้านเทคนิค แค่สร้างจุดสนใจแต่ไม่ได้สร้าง หน้าที่ใหม่หรือเพิ่มประโยชน์