ประเภทของกระดานเสวนา

กระดานเสวนามีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น

กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย - จะมีหัวข้อเพียงหนึ่งหัวข้อ และให้ ผู้อ่าน เข้ามาแสดงความคิดเห็น

กระดานทั่วไป - เป็นกระดานแบบเปิดสมาชิกสามารถที่จะตั้งกระทู้ขึ้นได้ ไม่จำกัดเวลา

หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ - สมาชิกแต่ละคนสามารถที่จะตั้งกระทู้ได้เพียงหนึ่งกระทู้ มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้นักเรียนเริ่มกระทู้แสดงความเป็นเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน ในแต่ละสัปดาห์ และให้นักเรียนคืนอื่นๆ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับที่เพื่อนกล่าวในกระทู้หรือไม่

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด